Cyberscan

Houd uw bedrijf eens tegen het digitale licht!

Cyberscan voor Midden- en Kleinbedrijf: In een halve dag maken IT-studenten een ‘foto’ van de digitale veiligheid van uw bedrijf.

Hoe werkt het?

Studenten van het Vista-college (vh. Leeuwenborgh en Arcus) of Gilde-opleidingen komen naar uw bedrijf en maken aan de hand van een checklist een basis-inventarisatie van de digitale veiligheid van uw bedrijf. Ze nemen samen met u en /of uw medewerkers de checklist door en inventariseren een aantal beveiligingsinstellingen van uw netwerk. De studenten doen geen aanpassingen!

De afspraken worden vooraf in een overeenkomst vastgelegd, daarin tekenen U, de student en het ECCW ook voor geheimhouding van de gegevens. Aan het eind van de scan krijgt u direct de rapportage waarin wordt aangegeven wat u wel geregeld hebt en waar u aandacht aan moet besteden.

De checklist is ontwikkeld door de vakdocenten van het ROC Vista College, het ROC de Friesche Poort en een cybersecuritybedrijf (https://www.cybersecurit.nl). Als de studenten bij u aan het werk zijn dan kunnen ze contact zoeken met hun docenten en zo nodig specialisten van deze bedrijven als dat nodig mocht zijn.

Hoeveel tijd kost het?

De scan wordt in ongeveer een halve dag tijd uitgevoerd voor een klein MKB-bedrijf (minder dan 20 medewerkers). De studenten hebben in die tijd drie gesprekken met u of iemand uit uw bedrijf:

  • een intake waarna ze aan het werk gaan,
  • een tussengesprek om aanvullende vragen te kunnen stellen,
  • een rapportagegesprek.

Voor een eenmansbedrijf is de tijd 1,5-2 uur maar dan dient u gedurende deze tijd beschikbaar te zijn.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan de uitvoering van deze scan.

En wat doe ik met het advies?

Aan de hand van het advies kunt u gericht met uw eigen IT-partner in gesprek, u kunt een gespecialiseerd bedrijf raadplegen of, als u een uitgebreider onderzoek wilt laten doen, kunt u een stage-opdracht uitzetten bij studenten van het ROC of HS Zuyd.

Hoe kunt u intekenen?

De scan wordt uitgevoerd door 2e en 3e jaars studenten. De scans worden uitgevoerd op de woensdagen en vooralsnog gedurende twee weken in oktober. U kunt hier een scan boeken.

U kunt hier een scan boeken