Rem op ongebreidelde groei cybercrime

De sterk stijgende lijn in het aantal gevallen van cybercrime in 2020 en het begin van 2021, is flink afgevlakt. Cybercriminaliteit neemt nog wel toe, maar lijkt veel minder hard te groeien dan voorheen.

Dat meldt Dutch IT Channel in een artikel, dat verwijst naar het jaarrapport van Orange Cyberdefense. Deze beveiligingsprovider uit Utrecht baseert zich op eigen data en gegevens van derden.

Van verdubbeling naar slechts 5% stijging

Over een periode van één jaar (oktober 2021 tot en met september 2022) groeide het aantal pogingen tot cybercriminaliteit weliswaar met 5%. Maar dat staat in schril contrast tot de verdubbeling van het aantal cyberincidenten in de 12 maanden daarvoor. Bovendien hoefde er in minder dan 1 op de 3 van de bijna 100.000 gevallen actie te worden ondernomen. Een daling van 14 procentpunt ten opzichte van een jaar eerder.

Malware

In 40% van de gevallen in het rapport was er sprake van een aanval met malware. Malware staat voor ‘malicious software’, ofwel kwaadaardige computerprogramma’s. Door malware te installeren, krijgen cybercriminelen toegang tot computersystemen. Met als doel deze te verstoren of gevoelige informatie te verzamelen (lees: stelen).

Niet achteroverleunen

De sterke afname in de groei van cybercrime is hoopgevend. Maar liefst zien we de groei natuurlijk volledig stagneren. Of liever nog: een duidelijke afname in het aantal gevallen van cybercrime.

Digitaal Veilig Limburg levert daar een bijdrage aan en helpt jou bij het verbeteren van je digitale veiligheid.

Meer nieuws