Kabinet presenteert de Nederlandse cybersecuritystrategie (NLCS) voor 2022-2028!

Namens het kabinet heeft minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), samen met minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), de nieuwe Nederlandse cybersecurity-strategie voor 2022-2028 gepresenteerd. Bij deze strategie hoort ook een actieplan met concrete acties om Nederland digitaal veiliger te maken.

De veiligheid in de digitale wereld blijft nog ver achter bij die in de fysieke wereld. Wanneer je bijvoorbeeld een auto koopt, weet je dat die aan allerlei veiligheids- en kwaliteitseisen voldoet. De koper weet eveneens precies wat van hem of haar verwacht wordt om de auto te mogen en veilig te kunnen besturen. Dit moet ook normaal worden als het gaat om digitale veiligheid.  In de Nederlandse cybersecuritystrategie beschrijft het kabinet haar visie op de digitale samenleving en de rol van overheid, bedrijven en burgers daarin.  

Er is ook een actieplan opgesteld met concrete acties voor een digitaal veilige samenleving. Om dit te realiseren zijn doelen geformuleerd aan de hand van vier pijlers. Dit houdt onder andere in dat het Nationaal Cybersecurity Centrum, Digital Trust Center en het Cyber Security Incident Response Team for Digital Service Providers samengevoegd tot één nationale cybersecurity autoriteit. Er komt ook een wet- en regelgeving die helder is en toetsbaar, waardoor vrijblijvendheid voor het treffen van maatregelen verleden tijd wordt. Er moet ook meer inzicht komen op de dreiging, want alleen dan is het mogelijk om de weerbaarheid te verhogen.

De gehele strategie kun je inzien via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/10/10/nederlandse-cybersecuritystrategie-2022---2028

Meer nieuws