Een zakelijke cyberverzekering: heb je die nodig als mkb’er?

Phishing, ransomware, een datahack: elk bedrijf loopt het risico slachtoffer te worden van cybercriminelen. Tegenwoordig kun je je een cyberverzekering afsluiten om de financiële gevolgen daarvan (deels) af te dekken. Heeft zo’n verzekering zin voor jou als mkb’er?

ChannelConnect, een kennisplatform voor ICT-dienstverleners, gaat in een artikel op zoek naar het antwoord op die vraag.

De praktische én financiële impact van cybercriminaliteit op een organisatie kan enorm zijn. Kijk maar naar de DDoS-aanval op het UMCG, die diverse websites van dit Groningse ziekenhuis platlegde. Of, dichter bij huis, de ransomware-aanval op Maastricht University, die de universiteit naast financiële schade vooral reputatieschade opleverde. Zo heeft elke ondernemer inmiddels wel iemand in zijn kennissenkring die met cybercrime te maken heeft gehad.

Een cyberverzekering: wat is dat eigenlijk?

Met een cyberverzekering krijg je als bedrijf de schade die je oploopt door bijvoorbeeld een DDoS- of ransomware-aanval (deels) vergoed. Wat en hoeveel je precies krijgt vergoed, lees je terug in de polisvoorwaarden. Wordt alleen directe schade aan systemen vergoed of ook omzetschade doordat deze systemen niet werken? En hoe zit het met schade die derden hebben opgelopen waarvoor ze jou aansprakelijk stellen? In de kleine lettertjes worden ook eisen gesteld aan de maatregelen die je als bedrijf hebt getroffen om cyberaanvallen zoveel mogelijk te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken, zoals up-to-date antivirussoftware en goede back-upsystemen.

Heb ik een cyberverzekering nodig?

Tik ‘cyberverzekering’ in als zoekopdracht in je zoekmachine, en je verbaast je misschien over het enorme aanbod aan particuliere én zakelijke cyberverzekeringen. Is het verstandig om als mkb’er een cyberverzekering af te sluiten? En zo ja, waar moet je allemaal op letten?

Of het slim is voor jouw bedrijf een cyberverzekering af te sluiten en je in te dekken tegen de kosten van een cyberincident, is afhankelijk van je specifieke situatie en de risico’s die je wel of niet wilt lopen. Je IT-dienstverlener kan je hier mogelijk in adviseren.

 

Blijkt dat een cyberverzekering in jouw geval loont? Let dan bij het afsluiten van een cyberverzekering in ieder geval op de volgende zaken.

  1. Kijk welke schade wel en wat juist niet gedekt is. Let specifiek op schade door ransomware. Zo zijn er verzekeraars die losgeld uit principe niet vergoeden.
  2. Doe een cyberweerbaarheidsscan en check of je aan de beveiligingseisen van de verzekeringsmaatschappij voldoet. Sommige verzekeraars zijn erg strikt en stellen bijvoorbeeld als voorwaarde dat updates automatisch geïnstalleerd moeten worden.
  3. Onderschat het risico dat jij als mkb’er te maken krijg met een cybercriminaliteit niet. Cybercriminelen hebben het niet alleen op grote bedrijven gemunt. Volgens KPN werd in 2019 de helft van alle mkb-bedrijven aangevallen en werd 30 procent ook daadwerkelijk slachtoffer van cybercriminelen, met een gemiddelde schadepost van 127.000 euro.

 

Tot slot willen we benadrukken dat het afsluiten van een cyberverzekering geen alternatief is voor goede beveiligingsmaatregelen. Sterker nog, dat is een voorwaarde om de verzekering überhaupt te kunnen afsluiten.

Bron: ChannelConnect.nl

Meer nieuws