Cyber sessions digitale veiligheid

Mooie ontwikkelingen bij verschillende gemeente in Nederland. De boodschap is duidelijk: ‘Gemeenten kunnen niet langer wachten! De digitale veiligheid moet worden geborgd in het gemeentelijk beleid.’ In dit kader worden er door het CCV en de VNG vijf cyber sessions georganiseerd om gemeenten verder op weg te helpen met dit onderwerp.

De eerste aflevering is inmiddels te bekijken en neemt je mee in de wereld van de digitale veiligheid. De sessies worden door de VNG en het CCV georganiseerd omdat digitale veiligheid, volgens beide initiatiefnemers, prioriteit moet zijn in alle gemeentelijke veiligheidsplannen. Hier sluiten wij ons als PVO, met in het bijzonder het ECCW, natuurlijk bij aan.

De eerste aflevering, van de in totaal vijf afleveringen, is een introductie op het thema ‘digitale veiligheid’. In de aflevering wordt de omvang van dit steeds groter wordende probleem in kaart gebracht, maar wordt ook getoond wat de complexiteit van het probleem is.

In de aflevering komen verschillende praktijkcasussen aan bod en spreken betrokkenen over hun ervaring met het onderwerp. De komende vier uitzendingen gaan elk in op een eigen weg van de lokale cyberwegenkaart, namelijk:

  • Eigen huis op orde
  • Cyberincidenten en cybercrisis
  • Cybercrime en gedigitaliseerd criminaliteit
  • Online aangejaagde ordeverstoring

De afleveringen zijn in de periode september tot december te zien.


Meer informatie over de online sessies in te vinden op:
hetccv.nl/cybersessions

Meer nieuws